სახელწოდება ლიცენზიის ნომერი მოწმობა
შპს „ალიანს მედ სერვისი“ 000327
შპს „ულტრა-დენტი“ 000319
შპს“ სანიტარი“ 000160
შპს „დენტალ+“ 000274
სს „იმქოსან ქალითე კონტროლ თიჯარეთის საქართველოს ფილიალი“ 000342
სს „იმქოსან ქალითე კონტროლ თიჯარეთის საქართველოს ფილიალი“ 000356
სს „იმქოსან ქალითე კონტროლ თიჯარეთის საქართველოს ფილიალი“ 000358
შპს „აკად. გ.ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი“ ი-435
შპს „ს. ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ 00323
სს(ი)პ „სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი „დელტა“ 891
შპს „თბილისის N3 ტუბ.დისპანსერი“ ი-15
შპს „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“ 00011
|<  <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >>  >|